VČLANI SE

Članstvo v društvu je prostovoljno.
Upravni odbor sprejema pristopno izjavo.
Član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki poda pisno pristopno izjavo, sprejme pravila statuta in plača letno članarino oz. vpisnino.
Član društva lahko postane, pod istimi pogoji kot državljan Republike Slovenije, tudi tuj državljan.
Če se v društvo včlani mladoletna oseba, ki še ni dopolnila petnajst (15) let, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik (eden od staršev ali skrbnikov).
 
Članarina za leto 2021 znaša 30 EUR za aktivne člane in 10 EUR za simpatizerje.
 
Nove člane sprejemamo celo leto, članstvo velja do 31. decembra 2021.
Aktivno članstvo je namenjeno uporabnikom skate parka: rolkarjem, BMX kolesarjem in ostalim urbanim športnikom.
 
Pravice članov:
 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem
 • * Mladoletni člani društva ne morejo voliti in biti voljeni v organe društva.
Aktivni člani imajo poleg tega še sledeče ugodnosti:
 • možnost uporabe objektov na skate parku BALI, ki so jih zgradili prostovoljci v društvu,
 • 10% popusta na opremo v skate trgovini Dok7 boardshop v Kopru,
 • možnost prijave na tečaj rolkanja in BMX kolesarjenja, ki jih izvaja društvo,
 • možnost izposoje rekvizitov in orodja društva,
 • možnost koriščenja nočne razsvetljave v lasti društva (reflektorjev).
 
Dolžnosti članov:
 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva,
 • da varujejo ugled društva.
 
Simpatizerstvo je namenjeno podpornikom društva.
Simpatizer društva lahko postane vsakdo, razen če je bil s sklepom pristojnega organa izključen iz društva.
Simpatizer nima pravice odločati o delu društva, niti pravice voliti in biti voljen.
V koriščenju drugih pravic imajo redni člani društva prednost pred simpatizerji.
Vsak simpatizer lahko z doplačilom postane aktivni član.
 

Navodila za pošiljanje pristopne izjave in plačilo članarine

Prosimo vas, da fotokopijo izpolnjene prijavnice ter potrdilo o plačilu članarine pošljete na elektronski naslov: sportnodrustvo.obalariders@gmail.com
Članarino poravnate na TRR društva s spodnjimi podatki:
Račun (IBAN): SI56 6100 0000 5991 940
BIC banke: HDELSI22XXX
Naziv banke: DELAVSKA HRANILNICA D.D.
Namen: Članarina za (ime člana)
Koda namena: OTHR
Referenca: SI00 2021
PREJEMNIK PLAČILA
Naziv: ŠPORTNO DRUŠTVO OBALA RIDERS
Naslov: BERNETIČEVA ULICA 14
Kraj: 6000 KOPER – CAPODISTRIA
V kolikor se pojavijo nejasnosti pri izpolnjevanju in pošiljanju pristopne izjave, nas kontaktirajte na zgornji elektronski naslov.

STATUT DRUŠTVA “ŠD Obala Riders”

Pristopna izjava