VČLANI SE

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Upravni odbor sprejema pristopno izjavo.
Član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki poda pisno pristopno izjavo, sprejme pravila statuta, ter plača članarino in vpisnino.

Član društva lahko postane, pod istimi pogoji kot državljan Republike Slovenije, tudi tuj državljan.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba, ki še ni dopolnila petnajst (15) let, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik (eden od staršev ali skrbnik).

Pravice in dolžnosti mladoletnih oseb pri upravljanju in sodelovanju v društvu so enake ostalim članom z razliko volilnih pravic.
Društvo ima pravico, javno objavljati slikovni in video material na katerem so nasi člani.

Nekatere pravice in dolžnosti članov društva:
· da sodelujejo pri izvajanju dejavnosti, ki jih organizira društvo,
· da spoštujejo pravila društva ter odločbe in sklepe društva,
· da dajejo predloge in sugestije organom društva v zvezi z delom in izpolnjevanjem nalog,
· da redno plačujejo članarino,
· da uživajo ugodnosti, ki jih nudi društvo,
· da volijo in so izvoljeni v organe društva,
· da sodelujejo pri delu organov društva.

Članarina za leto 2021 znaša 30 EUR za aktivne člane in 10 EUR zasimpatizerje.
Nove člane sprejemamo celo leto, članstvo velja do 31. decembra 2021.

Navodila za pošiljanje pristopne izjave:
Prosimo vas, da izpolnjeno prijavnico ter potrdilo o plačilu članarine pošljete na email naslov: sportnodrustvo.obalariders@gmail.com
oziroma fizično na naslov: Ul. Vena Pilona 28, 6000 Koper (skate park Bali)


Članarino poravnate na TRR društva s spodnjimi podatki:
Racun
(IBAN): SI56 6100 0000 5991 940
BIC banke: HDELSI22XXX
Naziv banke:DELAVSKA HRANILNICA D.D.
Namen: Članarina za (ime clana)
Koda namena: OTHR
Referenca: SI00 2021
PREJEMNIK PLAČILA
Naziv
: SPORTNO DRUSTVO OBALA RIDERS
Naslov: BERNETIČEVA ULICA 14
Kraj: 6000 KOPER – CAPODISTRIA

V kolikor se pojavijo nejasnosti pri izpolnjnjevanju in pošiljanju pristopne izjave, nas kontaktirajte na zgornji email naslov.

STATUT DRUŠTVA “ŠD Obala Riders”

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Obala Riders Instagram