VČLANI SE

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Upravni odbor sprejema pristopno izjavo.

Član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki poda pisno pristopno izjavo, sprejme pravila statuta in plača letno članarino oz. vpisnino.

Član društva lahko postane, pod istimi pogoji kot državljan Republike Slovenije, tudi tuj državljan.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba, ki še ni dopolnila petnajst (15) let, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik (eden od staršev ali skrbnikov).

Društvo ima pravico, javno objavljati slikovni in video material na katerem so naši člani.

 

Članarina za leto 2022 znaša 30 EUR. Nove člane sprejemamo celo leto, članstvo velja do 31. decembra 2022.

 

 

Navodila za pošiljanje pristopne izjave in plačilo članarine

Prosimo vas, da fotokopijo izpolnjene prijavnice ter potrdilo o plačilu članarine pošljete na elektronski naslov: sportnodrustvo.obalariders@gmail.com
Članarino poravnate na TRR društva s spodnjimi podatki:
Račun (IBAN): SI56 6100 0000 5991 940
BIC banke: HDELSI22XXX
Naziv banke: DELAVSKA HRANILNICA D.D.
Namen: Članarina za (ime člana)
Koda namena: OTHR
Referenca: SI00 2022
PREJEMNIK PLAČILA
Naziv: ŠPORTNO DRUŠTVO OBALA RIDERS
Naslov: BERNETIČEVA ULICA 14
Kraj: 6000 KOPER – CAPODISTRIA
V kolikor se pojavijo nejasnosti pri izpolnjevanju in pošiljanju pristopne izjave, nas kontaktirajte na zgornji elektronski naslov.

STATUT DRUŠTVA “ŠD Obala Riders”

Pristopna izjava